logo

Gà rừng nhà lai tạo

Gà rừng bản tính nhút nhát, khó thuần dưỡng nên rất khó khăn cho người chơi gà vì vậy cần phải được lai tạo với gà nhà để thuần chúng, nhưng lai tạo như thế nào để gà lai vẫn còn mang dòng máu của gà rừng về hình dáng cũng như tính nét của chúng đó mới là quan trong, qua nhiều năm thuần hóa và lại tạo chúng tôi đã lại tạo thành công giống gà rừng tai trắng đời  F1, F2 rất đẹp và đang cho lại tào đời F3 và một số loại gà rừng nhạn và gà rừng lai tre mỹ và gà Peru nhập cũng khá đẹp đá rất hay để phục vụ cho ai thích chơi gà rừng và gà rừng lai;

 

Giá bán tham khảo:

tuổi gà 1 tháng 2 tháng  3 tháng   4 tháng  5 tháng 6 tháng gà trưởng thành

Giá bán

 150k/1 cặp  250k/1cặp  400k/1cặp  550k/1 cặp  750k/1 cặp  9500k/cặp  1.200k/ 1 cặp

 

A.sau đây là một số hình ảnh về gà rừng và gà rừng lai của chúng tôi.

 

1/ Gà rừng con lai từ 2 tuần tuổi đến 2 tháng tuổi:

 

 

 

2/ Gà rừng con lai từ 3 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi:

 

 

3/ Đây là những còn gà giống bố mẹ của chúng

 

 

 

B.Một vài hình ảnh gà rừng giống nhà nuôi và lai tạo:

 

 

 

1/ Gà trồng Rừng rặc:

 

 

 

2/ Gà Rừng lai:

 

 

 

 

 

3/ Gà trống rừng lai tre mỹ:

 

 

4/ Gà trống rừng lai Peru: