logo

gà mồi năm 2017 - 2018

 

MS:M01; Rừng lai F;

10 tháng tuổi;TL:0,9kg

giá: 1,2 triệu (còn bán)

MS:M02; Rừng lai f

12 tháng tuổi;TL:1,0kg

giá:1.3 triệu (còn bán)

MS: M03; Rừng lai f 

11 tháng tuôi,TL: 0,9kg

giá:1,4 triệu (còn bán)

ga moi 20170621001 ga moi 20170801003 ga moi 20170702001
     
     

MS: M04; Rừng lai f

11 tháng tuổi; TL:0,9kg

giá:1,1 triệu (còn bán)

MS:M05; Rừng lai f

10 tháng tuổi;TL: 0,9kg

giá:1,2 triệu (đã bán

MS:M06; Rừng lai f

9 tháng tuổi;TL:0,9kg

giá:1,2 triệu (còn bán

ga moi 20170625001  ga moi 20170717001  ga moi 20170801001 
     
     

MS: M07; Rừng lai f

10 tháng tuổi; TL:0.9kg

giá:1,2 triệu (còn bán)

MS: M08; Rừng lai f

11 tháng tuổi; TL:0.9kg

giá: 1,1 triệu (đã bán)

MS: M09; Rừng lai f

10 tháng tuổi;TL:0.9kg 

giá:900000đ (đã bán)

ga nhan 20170516003 ga moi 20170801002 ga moi 20170417008
     

 

Gà rừng lai

 

MS:F01, Rừng lai Peru

  22 tháng tuổi;TL:1,7kg

giá: 2 triệu (đã bán

MS:F02, Rừng lai f

10 tháng tuổi;TL:1,1kg 

giá:800000đ (đã bán)

MS: F03, Rừng lai mỹ 

11 tháng tuổi;TL: 1,1kg 

giá:800000đ (đã bán)

ga lai peru 1
ga lai 20151215014 ga lai 20150929007 

 

   
     

MS:F04; Rừng lai F

11 tháng tuổi; TL:0,9kg

giá:800000đ (đã bán)

MS:F05; Rừng lai mỹ

10 tháng tuổi;TL: 0,8kg

giá:700000đ (đã bán

MS:F06; Rừng lai F

10 tháng tuổi;TL:0,9kg

giá:800000đ (đã bán)  

ga lai 20151026004  ga lai 20151026010  ga lai 20151026009
     
     

 MS:F07; Rừng lai f

11 tháng tuổi;TL:0,9kg

giá: 1 triệu (đã bán)

MS:F08; Rừng lai mỹ

10 tháng tuổi;TL: 0,9kg 

giá: 1 triệu (đã bán)

MS:F09; Rừng lai Peru

13 tháng tuổi; TL:1,1kg

giá: 1,1 triệu (đã bán)  

ga lai 20151006001  20150607011 ga lai peru  20151026011
   

 

 

Gà rừng nhạn 

 

MS:N01; Rừng nhạn

13 tháng tuổi;TL:1.0kg

giá:1,3 triệu (đã bán)

MS:N02; rừng nhạn

11 tháng tuổi; TL:0.8kg

giá:700000đ (đã bán)

MS:N03; rừng nhạn

11 tháng tuổi;TL:0.9kg

giá:800000đ (đã bán)

ga nhan 20160731003 ga nhan 20150209039 ga nhan 20150209031
     
     
MS:N04; TL:0.9kg MS:N05; TL:1 kg   MS:N06; TL:0,9kg 
nhan 01 nhan 02 ga nhan 06 
giá:900000đ (đã bán) giá:900000đ (đã bán)   giá:900000đ (đã bán 

 

Xổ gà F

   

 

Gà rừng F1 1.0kg Gà rừng lai 1.0kg 

Gà rừng lai 1.1kg

giá: (đã bán)

 Giá:  (đã bán)

Giá: (đã bán)

 

 

 

gà rừng lai:0.9kg 

gà rừng f1: 0.9kg

gà rừng mã lại: 0,9kg

 

Giá:  (đã bán)

 Giá: (đã bán)

Giá:(đã bán)

 

 

 

gà rừng lai:1.0kg  

gà rừng lai:1,1kg  

 gà rừng lai:1,1kg  

     

Giá:  (đã bán)

Giá:  (đã bán) 

Giá:  (đã bán) 

gà rừng lai:1.0kg  

gà rừng lai:1.0kg  

gà rừng lai:1.0kg  

 


Giá:  (đã bán) 

Giá:  (đã bán)   Giá:  (đã bán)